Nasza oferta

 • Ubezpieczenia samochodu

  • OC
  • AC
  • mini casco
  • NNW
  • Assistance
  • Zielona Karta
  • Ochrona prawna
  • szyby
  • ochrona zniżek w OC i AC

 • twoje życie
  indywidualne, rodzinne i grupowe ubezpieczenia na wypadek

  • śmieci
  • poważnego zachorowania
  • nieszczęśliwego wypadku
  • urodzenia dziecka
  • śmierci najbliższych

 • Ubezpieczenia majątkowe, prywatne

  • mieszkania
  • domu
  • domu w budowie
  • domku letniskowego
  • gospodarstwa rolnego
  • jachtu
  • roweru
  • OC w życiu prywatnym
  • NNW

 • Ubezpieczenia majątkowe dla firm

  • mienia od żywiołów i zdarzeń losowych
  • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • ładunków w transporcie
  • floty pojazdów
  • budowlano-montażowe
  • OC z tytułu prowadzonej działalności
  • NNW grupowe
  • podróży służbowych

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

  • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia
  • OC organizatorów imprez
  • OC sportowców i trenerów
  • OC nauczycieli i wychowawców
  • OC zawodowe
  • OC przewoźnika i spedytora
  • OC w życiu prywatnym
  • OC rolne

 • Ubezpieczenia podróżne

  • koszty leczenia
  • assistance
  • NNW
  • OC
  • bagaż podróżny
  • sprzęt sportowy
  • koszty rezygnacji z imprezy
  • koszty odwołania biletu

 • Opieka medyczna

  Opieka medyczna

  • indywidulane
  • rodzinne
  • grupowe

 • Ubezpieczenia finansowe

  Ubezpieczenia finansowe

  • gwarancje ubezpieczeniowe
  • zapłaty wadium
  • należytego wykonania kontraktu
  • usunięcia wad lub usterek