Helios-AHU Marek Kaczmarczyk, al. Krasińskiego 1, pokój 618, VI piętro, 31-111 Kraków, małopolskie, NIP: 944–117–59–92

Warto wiedzieć

Kary za brak obowiązkowego OC

Kary za brak obowiązkowego OC

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Dowiedz się wiecej


Kary za brak obowiązkowego OC

System Zielonej Karty

Głównym celem działającego od 1 stycznia 1953 r. Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkachkomunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania...

Dowiedz się wiecej


Kary za brak obowiązkowego OC

Sprawdzenie OC sprawcy wypadku

Jeżeli nie masz pewności, że podany przez sprawcę wypadku numer jego polisy ubezpieczenia OC jest prawdziwy, wówczas możesz sprawdzić to na stronie UFG.

Dowiedz się wiecej